Świadome życie

Sprawdź swój temperament

Sprawdź swój temperament

INSTRUKCJE

Na kartce papieru zaznacz poziomo jedną z 4 liter w każdym wierszu. Musisz wybrać 1 z 4 słów, z którymi czujesz się najbardziej identyfikowany. Na koniec powinieneś mieć 40 odpowiedzi.

Na przykład: jeśli w linii 1 jest identyfikowany za pomocą litery re musi położyć 1 = d i tak dalej z każdą z linii, aż do zakończenia testu. Następnie dodaj każdą literę i sprawdź wynik.

Powinieneś wiedzieć, że każda osoba ma temperament dominujący i drugorzędny, który go uzupełnia. Temperament dominujący to taki, w którym narysowany jest najwyższy wynik lub litery, a temperament wtórny odpowiada drugiemu pod względem punktacji lub literze.

SILNE STRONY

1a) Animowaneb) Poszukiwacz przygódc) analityczned) Możliwość dostosowania
2.a) Zabawneb) Przekonującyc) Trwałyd) Placido
3.a) towarzyskib) Zdecydowanyc) Bezinteresownośćd) uległa
4.a) zniewalającyb) Konkurencyjnec) Rozważaned) Kontrolowane
5.a) Entuzjastab) Pomysłowyc) Pełen szacunkud) Zarezerwowane
6.a) Energicznyb) Samowystarczalnośćc) Wrażliwyd) Szczęśliwy
7.a) Działaczb) Pozytywnyc) Planistad) Pacjent
8.a) Spontaniczneb) Ubezpieczeniec) Punktualnośćd) Nieśmiały
9.a) Optymistyczneb) Otwórzc) Posortowaned) Uważny
10.a) Humorystycznyb) Dominującyc) Wiernyd) Przyjazny
11.a) Uroczeb) Pogrubieniec) Sprzedawcad) Dyplomata
12.a) Wesołyb) Pewny siebiec) Uwielbienied) Stała
13.a) Inspirująceb) Niezależnyc) Idealistad) Nieszkodliwe
14.ciepłob) Decydującyc) Introspektywnyd) Suchy humor
15.a) Serdeczneb) Prowokatorc) Muzykd) Rozjemca
16.a) Mówcab) wytrwałyc) Rozważaned) Tolerancyjny
17.a) Żywyb) Liderc) Lojalnyd) Słuchaj
18.a) Gotoweb) Szefc) Zorganizowaned) Szczęśliwy
19.popularnyb) Produktywnyc) Perfekcjonistad) Dopuszczalne
20.a) Jowialb) Odważnyc) Dobrze się zachowujed) Zrównoważony

SŁABOŚCI

21.a) Stridentb) Bossyc) Odradzanyd) Soso
22.a) niezdyscyplinowanyb) Nieprzyjaznyc) Bez entuzjazmud) Nieubłagany
23.a) Wzmacniaczb) Odpornyc) Urażonyd) niechętnie
24.a) zapominalskib) Francoc) wymagającyd) Straszny
25.a) Przerwijb) Niecierpliwyc) Niebezpieczned) niezdecydowany
26.a) Nieprzewidywalneb) Zimnoc) Niezatwierdzonyd) Niepopularne
27.a) Nieostrożnyb) Upartyc) Trudne do zaspokojeniad) Wahający się
28.a) Tolerancyjnyb) Dumnyc) pesymistycznyd) Bez smaku
29.a) Złyb) Argumentatorc) Bez motywacjid) milczący
30.a) Ingénuob) nerwowyc) Negatywned) Oderwany
31.a) Egocentrycznyb) Pracoholikc) Rozkojarzonyd) Niespokojny
32.a) Rozmownyb) Niedyskretnec) Wrażliwed) Nieśmiały
33.a) Zdezorganizowanyb) Dominującyc) przygnębionyd) Wątpliwe
34.a) Niespójneb) Nietolerancyjnyc) introwertykd) Obojętny
35.a) Brudnyb) Manipulatorc) Defaulterd) Narzekanie
36.a) Ostentacyjnyb) Upartyc) Sceptycznyd) Wolno
37.a) emocjonalnyb) Apodyktycznyc) Samotnyd) Leniwy
38.a) Głupib) Zepsutyc) Podejrzanyd) Brak ambicji
39.a) Niespokojnyb) Osadc) Mściwyd) Mała wola
40.zmiennab) Przebiegłośćc) Kompromitującyd) Krytyczne

WYNIKI

Każda kolumna zawiera mocne i słabe strony każdego temperamentu.

Kolumna [a] = Krew

Kolumna [b] = choleryk

Kolumna [c] = Melancholic

Kolumna [d] = flegmatyczna

Najwyższy wynik w jednej z liter decyduje o temperamencie dominującym, następna litera z najwyższym wynikiem określa temperament uzupełniający lub wtórny, któremu odpowiada.

CHOLERYCZNY
EXTROVERT AKTYWISTA OPTYMISTA
SILNE STRONY
EMOCJE CHOLERYKACHOLERYKA W PRACY
Urodzony lider, dynamiczny i aktywny, z kompulsywną potrzebą zmian, działa szybko, chce naprawić niesprawiedliwość, beznamiętny, nieulegający zniechęceniu, niezależny i samowystarczalny, pewny siebie, poradzi sobie z każdym projektem.Wyznacza cele, dobrze organizuje, szuka praktycznych rozwiązań, działa szybko, deleguje pracę, żąda produktywności, spełnia to, co się proponuje, pobudza do działania, nie jest zainteresowany opozycją.
CHOLERYK JAKO OJCIECCHOLERYK JAKO PRZYJACIEL
Wykazujesz silne przywództwo, wyznaczasz cele, motywujesz rodzinę do działania, znasz właściwą odpowiedź, organizujesz dom.Nieprzyjazny, organizuje pracę w grupie, chętny do przewodzenia, prawie zawsze ma rację, świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.
CHOLERYCZNY
EXTROVERT AKTYWISTA OPTYMISTA
SŁABOŚCI
EMOCJE CHOLERYKACHOLERYKA W PRACY
Apodyktyczny, niecierpliwy, temperamentny, napięty, nadmiernie porywczy, lubi kontrowersje, nie poddaje się mimo przegranych, nieugięty, nie lubi łez i emocji, nie okazuje innym współczucia.Nie toleruje błędów, nie analizuje szczegółów, nudzą go błahostki, potrafi podejmować lekkomyślne decyzje, potrafi być niegrzeczny i nietaktowny, manipulować ludźmi, cel uświęca środki, praca może stać się jego Bogiem, żąda od partii lojalności jego podwładnych.
CHOLERYK JAKO OJCIECCHOLERYK JAKO PRZYJACIEL
Zwykle dominuje, jest zbyt zajęty, aby spędzać czas z rodziną, odpowiada zbyt szybko, niecierpliwi się słabymi wynikami, uniemożliwia dzieciom relaks, może powodować depresję.Masz tendencję do wykorzystywania ludzi, dominujesz nad innymi, decydujesz za innych, wiesz wszystko, możesz zrobić wszystko lepiej, zbyt niezależny, zaborczy wobec przyjaciół i współpracowników, nie możesz powiedzieć „przepraszam” możesz mieć rację i niepopularny .
FLEGMATYCZNY
WPROWADZONY OBSERWATOR PESYMISTA
SILNE STRONY
EMOCJE FLEMATYKAFLEMATYKA W PRACY
Spokojny, pogodny, zrelaksowany, niewzruszony, cierpliwy, zrównoważony osobowość, konsekwentne życie, spokojny, ale w dobrym nastroju, życzliwy i współczujący, nie okazuje emocji, zadowolony z życia.Kompetentna i stabilna, łagodna i przyjazna, ma umiejętności administracyjne, mediatora, unika konfliktów, dobrze działa pod presją, szuka łatwej drogi.
FLEMATYK JAKO OJCIECFLEMATYK JAKO PRZYJACIEL
Jest dobrym ojcem, spędza czas ze swoimi dziećmi, nie jest chętny, niełatwo mu przeszkadzać.Jest dobroduszny, dyskretny, chętny do słuchania, lubi obserwować ludzi, ma wielu przyjaciół, jest współczujący i wyrozumiały.
FLEGMATYCZNY
WPROWADZONY OBSERWATOR PESYMISTA
SŁABOŚCI
EMOCJE FLEMATYKAFLEMATYKA W PRACY
Apatyczny, lękliwy i zmartwiony, niezdecydowany, unika przyjmowania odpowiedzialności, żelaznej woli, samolubny, nieśmiały i powściągliwy, popełnia zbyt wiele, obłudny.Bez celów, bez motywacji do działania, trudno mu pozostać w działaniu, nie lubi być nękany, leniwy i nieostrożny, zniechęca innych, woli obserwować niż działać.
FLEMATYK JAKO OJCIECFLEMATYK JAKO PRZYJACIEL
Leniwy w dyscyplinie, nie organizuje domu, zbytnio ułatwia życie.Zapobiega entuzjazmowi, nie angażuje się, niecierpliwi, obojętny na plany, ocenia innych, sarkastyczny, opiera się zmianom.
MELANCHOLIJNY
WPROWADZONY MYŚLĄCA PESYMISTA
SILNE STRONY
EMOCJE MELANCHOLIKAMELANCHOLIK W PRACY
Głęboki i myślący, analityczny, poważny, zdeterminowany, skłonny do bycia genialnym, utalentowanym, twórczym filozofem, poetą, ceni wszystko, co piękne, wrażliwy na innych, ofiarny, skrupulatny, idealistyczny.Wolisz trzymać się harmonogramu, perfekcjonista, szczegółowy, wytrwały, sumienny, uporządkowany, oszczędny, przewidujący potencjalne problemy, odkrywając kreatywne rozwiązania, musisz skończyć to, co zaczynasz, kochasz wykresy, mapy, listy itp.
MELANCHOLIK JAKO OJCIECMELANCOLIC JAKO PRZYJACIEL
Wyznaczasz wysokie standardy, chcesz, aby wszystko było zrobione dobrze, utrzymujesz porządek w domu, sprzątasz bałagan swoich dzieci, poświęcasz się dla innych, zachęcasz do talentu i nauki.Starannie dobiera przyjaciół, woli pozostać za kulisami, unika zwracania na siebie uwagi, wierny, lojalny, uważny na skargi, rozwiązuje problemy innych ludzi, dba o innych, łatwo się porusza, szuka idealnego partnera.
MELANCHOLIJNY
WPROWADZONY MYŚLĄCA PESYMISTA
SŁABOŚCI
EMOCJE MELANCHOLIKAMELANCHOLIK W PRACY
Pamięta o tym, co negatywne, wychowany, przygnębiony, lubi być krzywdzony, fałszywa pokora, żyje w innym świecie, ma zły obraz siebie, słucha tego, co jest dla niego dobre, koncentruje się na sobie, ma poczucie winy, cierpi na kompleksy prześladowań , ma tendencję do bycia hipochondrykiem.Nie zorientowany na ludzi, przygnębiony niedoskonałościami, wybiera trudną pracę, waha się z rozpoczęciem nowych projektów, spędza zbyt dużo czasu na planowaniu, woli analizować niż pracować, autoagresja, trudna do zadowolenia, zbyt wysokie standardy, czuje się świetnie potrzeba zatwierdzenia.
MELANCHOLIK JAKO OJCIECMELANCOLIC JAKO PRZYJACIEL
Stawiasz sobie za wysoko cele, możesz zniechęcić dzieci, możesz być skrupulatny, możesz zostać męczennikiem, obwiniasz dzieci, złość się na nieporozumienia.Żyje wśród innych, społecznie niepewny, wycofany i odległy, krytykuje innych, odrzuca okazywanie uczuć, nie lubi sprzeciwu, podejrzliwy wobec ludzi, antagonistyczny i mściwy, bezlitosny, pełen sprzeczności, otrzymuje komplementy z wyjątkami.
SANGUINEO
EXTROVERT GŁOŚNIK OPTYMISTA
SILNE STRONY
EMOCJE KRWIKREW W PRACY
Osobowość atrakcyjna, rozmowny, anegdotyczny, życie towarzyskie, poczucie humoru, oczy dla kolorów, przemawia do ludzi, entuzjastyczny i demokratyczny, wesoły i żywiołowy, ciekawy, dobry aktor, naiwny i niewinny, żyje chwila, zmienny charakter, w głębi duszy szczery, zawsze jest dzieckiem.Oferuje pracę, planuje nowe projekty, jest kreatywny, ma energię i entuzjazm, robi dobre pierwsze wrażenie, inspiruje innych, przekonuje do pracy.
KREW JAKO OJCIECKREW JAKO PRZYJACIEL
Sprawia, że ​​życie w domu jest zabawą, przyjaciele jego dzieci go kochają, klęski zamienia w zabawne sytuacje, jest dyrektorem cyrku.Łatwo nawiązuje przyjaźnie, ma dar dla ludzi, uwielbia komplementy, wydaje się ekscytujący, zazdrości innym, nie ma pretensji, szybko przeprasza, zachęca do spotkań, lubi spontaniczne działania.
SANGUINEO
EXTROVERT GŁOŚNIK OPTYMISTA
SŁABOŚCI
EMOCJE KRWIKREW W PRACY
Kompulsywny mówca, przesadny, rozwodzi się nad ciekawostkami, nie pamięta imion, przeraża innych, zbyt szczęśliwy dla innych, energiczny, chełpliwy i narzekający, naiwny, oszukany, śmieje się i mówi głośno, kontrolowany przez okoliczności, łatwo się złości, niektórym wydaje się nieszczery, nigdy nie dojrzewa.Woli rozmawiać, zapomina o swoich obowiązkach, nie upiera się, szybko traci pewność siebie, niezdyscyplinowany, jego priorytety są nieuporządkowane, podejmuje decyzje z uczuć, łatwo się rozprasza, traci czas na rozmowę.
KREW JAKO OJCIECKREW JAKO PRZYJACIEL
W domu panuje szał, zapomina o spotkaniach swoich dzieci, jest zdezorganizowany, nie słucha wszystkiego.Nienawidzi samotności, musi być w centrum uwagi, chce być popularny, szuka uznania za swoje czyny, dominuje w rozmowie, przerywa i nie słucha, odpowiada za innych, zapomina, zawsze szuka wymówek, powtarza swoje historie.

Źródło: http://infoespacio.net/spip/spip.php?article30


Wideo: DYSCYPLINA - błędy w wychowaniu dzieci. Kasia Sawicka (Listopad 2021).