Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA

26 stycznia Dzień Edukacji Ekologicznej
EDUKACJA EKOLOGICZNA

26 stycznia Dzień Edukacji Ekologicznej

26 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Edukacji Ekologicznej, który ma swój początek w 1975 roku, w którym w Belgradzie (stolicy Republiki Serbii) odbyło się Międzynarodowe Seminarium Edukacji Ekologicznej. Konwencja ustanowiła zasady edukacji ekologicznej w ramach Programów Narodów Zjednoczonych i opublikowano Kartę Belgradzką, w której odzwierciedlone są podstawowe roszczenia związane z tą tematyką.

Czytaj Więcej

EDUKACJA EKOLOGICZNA

26 stycznia Dzień Edukacji Ekologicznej

26 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Edukacji Ekologicznej, który ma swój początek w 1975 roku, w którym w Belgradzie (stolicy Republiki Serbii) odbyło się Międzynarodowe Seminarium Edukacji Ekologicznej. Konwencja ustanowiła zasady edukacji ekologicznej w ramach Programów Narodów Zjednoczonych i opublikowano Kartę Belgradzką, w której odzwierciedlone są podstawowe roszczenia związane z tą tematyką.
Czytaj Więcej